Scotland har et av verdens mest ambisiøse klimamål, og havvind spiller en nøkkelrolle i å innfri de ambisjonene. De skal bli et klimanøytralt land innen 2045, og for å klare det skal de blant annet bygge ut 11 gigawatt med havvind innen 2030.

Norske Equinor er fra før av tungt involvert i denne havvindsatsingen gjennom Hywind Scotland. Det er på nåværende tidspunkt verdens største flytende havvindpark. Nå forteller Equinor i en pressemelding at de har levert bud på den siste lisensrunden, ScotWind, for å utvide selskapets havvindportefølje i Nordsjøen.