Scotland har et av verdens mest ambisiøse klimamål, og havvind spiller en nøkkelrolle i å innfri de ambisjonene. De skal bli et klimanøytralt land innen 2045, og for å klare det skal de blant