Nok en gang har NVE avslått en søknad om utsatt idriftsettelse av et vindkraftverk etter 2021. Denne gangen er