I oktober ble konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig i Høyesterett fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Hva som nå skjer med vindparken