Utbyggingen er nesten ferdig og vindturbinene har begynt å produsere strøm. Derfor har inntektene økt fra 2019 til 2020 - fra 319 millioner til 581