Pressemelding:

Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til Changfang og Xidao havvindpark.

Det siste halvåret har GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

– Økt etterspørsel

– GIEKs garanti er viktig for å styrke Fred. Olsen Windcarrier sin posisjon som leverandør til havvindprosjekter i Sørøst-Asia, sier Even Larsen, sjef i Fred Olsen Ocean.

Dette er det andre store havvindprosjektet Fred Olsen er med på i regionen, og selskapet har har nå åpnet kontor i Taiwan.

– Vi merker økt etterspørsel etter våre tjenester og håper å vinne flere kontrakter i regionen, forteller Larsen.

Fred. Olsen Windcarriers er en betydelig aktør innen vindkraft. I 2019 installerte selskapet 36 prosent av alle havvindturbiner i Europa.

– Sikrer viktige kontrakter

– Prosjektet gir Taiwan tilgang til mer fornybar energi og sikrer viktige kontrakter for norsk industri. Det viser at norsk havvindkompetanse, kombinert med konkurransedyktig statlig finansiering, kan bidra i nye og viktige eksportmarkeder for Norge, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

Danske Copenhagen Infrastructure Partners er eier og skal utvikle den bunnfaste havvindparken Changfang og Xidao utenfor Taiwan med kapasitetseffekt på 589 MW. Vindparken er lokalisert 11-25 kilometer vest for Taiwan .

GIEK i internasjonalt banksyndikat

Prosjektet blir finansiert gjennom et internasjonalt banksyndikat der flere lands eksportkreditt-institusjoner deltar med en stor andel av totalfinansieringen.

GIEK garanterer for lån som utbetales av taiwanske banker. GIEKs garantiansvar i prosjektet er 4,07 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. GIEKs garanti er knyttet til norske eksportleveranser fra Fred. Olsen Windcarrier samt andre norske leverandører.

Norge har topp-rating

– Staten Norge har kredittrating AAA, derfor kan GIEK tilby den samme kredittrating til långiverne i internasjonale prosjekter. Vår forutsetning er at kjøperne velger nettopp norske varer og tjenester, forteller Nistad.

Hun legger til at GIEK kan garanterer overfor banker, livselskaper eller andre finansinstitusjoner, både utenlandske og norske.

PRESSEMELDINGEN er kortet ned av Europower Energi.