Den siste tiden har flere vindkraftverk fått avslag fra NVE på søknaden om utsatt frist for idriftsettelse. Blant disse er Zephyrs prosjekt på Innvordfjellet i