Året går mot slutten og innen vi skriver 2020 har det allerede blitt slått flere fornybar-rekorder i Tyskland. Som Europower Energi har omtalt tidligere vil året bli det første