Norsk Vind søkte høsten 2019 om konsesjonsendringer og godkjenning av detaljplan og MTA for en ny utbyggingsløsning