Det er EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som melder at Hywind Tampen får godkjent statsstøtten fra Enova på 2,3 milliarder kroner. Støtten til Equinor og partnerne er den største enkelttildelingen som noensinne