– Vi satser på å få til en investeringsbeslutning i år og er også i forhandlinger med aktuelle leverandører, sier Cloudberry-sjef Anders Lenborg til Europower.

Cloudberry Clean Energy har inngått en avtale om å danne et felles «joint venture» selskap med Hafslund for i første omgang å realisere prosjektet i innsjøen Vänern.

Grunt vann

Prosjektet kalles Stenskalles Grund, som er på 100 MW og blir selskapets første innsjø-prosjekt i Sverige. Turbinene vil bli satt opp i et område med relativt grunt vann, det vil si 5-20 meter.