Det fremkommer i et svar til stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp). Han viser til en tidsskjema som NVE