Det danske selskapet Stiesdal Offshore Technologies (SOT) står bak prosjektet TetraSpar, som er en firedelt plattform for flytende havvind. Plattformen er fabrikkprodusert og