Som Europower har skrevet om tidligere har Stortinget pålagt regjeringen om å gjennomgå alle gitte vindkraftkonsesjoner for å se om det