Pressemelding fra OED:

Det annonserte olje- og energiminister Tina Bru under ein båttur til Utsira og HywindDemo utanfor Haugesund i Rogaland 12. juni.

— No skriv vi eit nytt kapittel i norsk energihistorie. For fyrste gong vil det bli muleg å søke om konsesjon for større prosjekt for vindkraft til havs på norsk sokkel. Vindkraft til havs byr på store mulegheiter for norske verksemder. Vi treng fleire bein å stå på i det grøne skiftet, og dette er enda eit stort steg for havvindnæringa i Noreg, seier

Eit forslag om opning og eit forslag til forskrift til havenergilova var på høyring i 2019.