Varanger Kraft og Finnmark Kraft har regnet på hvordan regjeringens forslag om 40 prosent grunnrenteskatt på vindkraft vil slå ut for to av deres vindkraftverk i Finnmark.

Regnestykkene viser at eierne, som har investert i og driftet vindparkene, risikerer å ikke få pengene tilbake når vindkraftkonsesjonene utløper etter 25 år. Samtidig vil staten ha hentet ut til flere hundre millioner kroner i skatt fra verdiene som i dag går tilbake til lokalsamfunnet.

«Innføring av grunnrenteskatt for våre vindparker vil utgjøre en formidabel overføring av våre verdier, fra lokalt- og regionalt eide selskaper til staten», står det i notatet utarbeidet av de to kraftverkene.