I et brev til NVE, som Europower har fått innsyn i, skriver NTV-sjef Trude Malterud at det har blitt gitt flere vindkraftkonsesjoner hvor det mangler ekomvilkår. Dette er vilkår for elektronisk kommunikasjon, og det kan dreie seg om alt fra telefoni, TV- og radiosignaler til radarvirksomhet.

– Vi ber NVE ta tak i dette og rydde opp der hvor vilkåret mangler og at dette arbeidet blir gitt prioritet i NVE, skriver Malterud.

NTV, eller Norges Televisjon, har konsesjon for utbygging og drift av det digitale bakkenettet for TV. De leverer distribusjon av TV-signaler til NRK og RiksTV. Denne signaldistribusjonen har i noen tilfeller blitt forstyrret av vindkraftanlegg, og NTV viser i sitt brev konkret til Harbaksfjellet der det har oppstått forstyrrelse for TV-og radio-mottakere.

NTV skriver også at de har identifisert konkret risiko for at det kan oppstå på andre vindkraftprosjekter, og trekker frem Tysvær vindkraftpark som et eksempel. De mener imidlertid at det kan være flere, og hevder at det er flere vindkraftkonsesjoner der det mangler ekomvilkår i konsesjonen.

Som en følge av det opplever NTV at det er vanskelig å få gehør hos konsesjonshaverne, og at de ikke vil iverksette nødvendige tiltak for å gjenopprette tilgang til signaler der de har blitt forstyrret.

NTV oppgir at de har identifisert manglende konsesjonsvilkår for ekom i følgende vindkraftkonsesjoner:

  • Harbaksfjellet vindkraftverk
  • Tysvær vindkraftverk
  • Dønnesfjord vindkraftverk
  • Ytre Vikna II
  • Hundhammerfjellet vindkraftverk
  • Kvinesheia vindkraftverk
NTV presiserer at de ikke har gjort en fullstendig gjennomgang av alle konsesjonene, men at disse mangler ekomvilkår helt eller delvis.

I brevet er NTV tydelige på at de forventer at NVE for fremtidige vindkraftkonsesjoner sørger for at forholdet til ekomsignaler blir tilstrekkelig utredet. De mener det er svært alvorlig at flere eksisterende konsesjoner ikke inneholder ekomvilkår, og er skuffet over at NVE ikke har tatt grep for å rette opp i det. Her viser de til at sakene med Harbaksfjellet og Tysvær har ligget siden henholdsvis 22. desember 2020 og 31. mars 2021 uten at det har blitt truffet vedtak.

Nå ber NTV om en full gjennomgang av eksisterende vindkraftkonsesjoner. De påpeker at manglende utredning og vilkår knyttet til ekom er i strid med energi- og forvaltningslovens krav til saksbehandling. NTV mener NVE både har myndighet til å innta ekomvilkår også i eksisterende vindkraftkonsesjoner, og at de er forpliktet til å gjøre det for å rette det opp.