Tidligere studier har vist at vindmøller på land i Danmark har hatt en gjennomsnittlig levetid på mellom 25 og 28