Tall Europower har innhentet, tyder på at omtalen av vindkraft ligger an til å falle i år sammenliknet med de to foregående årene. I 2019 ble det laget over 33.000 saker om vindkraft, i 2020 ble det laget 27.000 saker, mens det i årets sju første måneder ble laget 9700 saker.

Daglig leder Guro Lindebjerg i analyse- og medieovervåkningsselskapet Retriever kommenterer funnene slik;

– Havvind og vindkraft er blant tematikkene som har skapt mye debatt. 2019 var toppåret med over 33.000 medieoppslag knyttet til vindkraft i norske medier. Tematikken fikk mindre oppmerksomhet i 2020, og ligger an til å lande enda lavere i 2021, sier hun.

Se alle tallene nederst i saken.

Guro Dahl Lindebjerg er daglig leder i Retriever Norge. Foto: Retriever Norge

Ikke overraskende seiler havvind opp som et hett nøkkelord norske medier har laget flere saker enn tidligere på.

– Samtidig ser vi at oppmerksomheten rundt havvind har øker. Dette reflekterer utviklingstakten og interessen i samfunnet for øvrig, både politisk og i næringslivet. Når olje- og energidepartementet nå har publisert en veileder for havvind-konsesjonen regner jeg med vi vil se en stadig økende oppmerksomhet rundt tematikken. Det vil nok bli både debatt, uenighet og oppmerksomhet knyttet til søknadsprosessen og tildelingene, tror Lindebjerg.

Motvind: – Vi når frem

At det blir færre medieoppslag om vindkraft, stemmer ikke helt med hvordan Eivind Salen, leder for vindkraftmotstand-organisasjonen Motvind, opplever det.

– Vi har nettopp hatt camp på Buheii og festival i Haugesund, og opplever større engasjement enn noensinne. Vi når frem med vårt budskap om at det ikke er nødvendig med en eneste vindturbin for å oppfylle kraftbehovet i Norge frem mot 2050, og at det må til en uavhengig gransking av lovbruddene i eksisterende konsesjoner, sier han entusiastisk.

For tallene fra Retriever Norge viser også at Motvind er omtalt 1358 ganger så langt i år. I fjor fikk vindkraftorganisasjonen rundt 3800 medieomtaler, og i 2019 rundt 2200.

Eivind Salen er leder i Motvind. Foto: Motvind Norge

– Er det bare havvind som gjelder fremover, tror du?

– Havvind kan kanskje få en økning i medieoppmerksomhet som følge av at store aktører ønsker å pushe prosjekter, tror Salen.

Han har tro på at vindkraft blir et hett tema i tiden som kommer – frem mot valget i september.

– Vi tror temaet vil engasjere enormt frem mot valget, og være en vinnersak for partier med et klart standpunkt, avslutter han.

Medieomtale
Ord 2019 2020 2021*
Vindkraft 33233 27259 9731
Havvind 5596 6020 4313
Motvind 2196 3806 1358

Kilde: Retriever Norge

*til og med 31. juli 2021

FAKTA OM TALLENE:

  • Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower
  • Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.
  • Det er fortatt søk i norske medier på norsk.
  • Periode er fra og med januar 2021 til og med juli 2021. Samt helår 2019 og 2020.