Torsdag var det duket for forliksforhandlinger i Oslo Tingrett – etter at LO hadde tatt ut søksmål på vegne av tre personer som Rune Haaland hadde ansatt i Motvind Norge mens han var generalsekretær i organisasjonen. De tre ansatte krevde at vindkraftmotstanderne påtok seg arbeidsgiveransvar for dem.

I en pressemelding fra Motvind Norge-styret heter det at organisasjonen ikke erkjenner arbeidsgiveransvar, men inngikk forlik for å få saken ut av verden.

«Motvind Norge har i dag inngått forlik med 3 ansatte som Rune Haaland uten å informere organisasjonen og i strid med interne retningslinjer, pådro Motvind Norge arbeidsgiveransvar for. LO tok ut søksmål på vegne av de ansatte med krav om arbeidsgiveransvar for både Motvind Norge og Solar Mobil i fellesskap», heter det i meldingen fra Motvind Norge.

Dekker kostnadene

I en artikkel på nettstedet Fri Fagbevegelse beskriver de tre ansatte at de har kontrakt på jobb for Motvind Norge, men at de ikke har fått lønn eller feriepenger.

Men nå har altså saken løst seg for de tre saksøkerne. I meldingen fra Motvind Norge, bekrefter organisasjonen at de nå anser denne saken som løst.

«Da ingen av de øvrige saksøkte bidro valgte Motvind Norge å dekke kostnadene med forliket for å få saken ut av verden, dog uten at Motvind Norge erkjenner arbeidsgiveransvar. Motvind Norge er fornøyde med at nok en sak etter Haaland er løst», heter det i meldingen.

Til Europower kommenterer en ordknapp Rune Haaland forliket slik;

– Jeg er glad for at saken løste seg og at mine tre medarbeidere får oppreisning etter det de har vært gjennom, sier han.

Etter det Europower kjenner til, skal partene betaler sine egne saksomkostninger.