Denne uken var det duket for høring i Stortinget for den planlagte vindparken på Øyfjellet i Nordland, etter at partiet Rødt har fremmet forslag om å be regjeringen omgjøre NVEs vedtak om å forlenge fristen for oppstart. Dette er blant annet begrunnet i reindrift i området.

Ifølge NRK uttalte Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fra talerstolen på Stortinget tirsdag denne uken at reinen plutselig var i området.

– President, det her er snaufjell. Det er over 800 meter over havet og det er ikke noe særlig beiteområde. Og som jeg nevnte president så har det ikke vært rein der. Den dukket plutselig opp i 2018, for da ble reinen fraktet inn med lastebil og ferge. Og hvorfor, det kan man bare spekulere i, uttalte Søttar fra talerstolen.

Det kom mange reaksjoner på uttalelsene, blant annet fra partiet Rødt. Til Europower forklarer Søttar at informasjonen i innlegget er hentet fra avisartikler og en forskningsrapport om området fra BioFors.

– Joda, det har sikkert vært rein der, men det jeg sa var at jeg aldri har sett rein der, sier hun og viser til avisutklipp i lokalavisen Helgelendingen.

– Det bekrefter at rein ble fraktet inn, med lastebil og ferge, mener Søttar.

I avisartikkelen beskrives det at reinflokker har blitt flyttet til området i 2018 – av naturlige årsaker – på grunn av vekselbruk av beiteområder. Og reineeier Torstein Appfjell avviste at flyttingen var en protest mot vindkraftparken på Øyfjellet.

– Pinlig

Når Europower snakker med lederen for vindkraftmotstandernes organisasjon Motvind, Eivind Salen, reagerer han på uttalelsene fra Søttar.

– Jeg synes representanten fra FRP er pinlig. Det illustrerer nettopp poenget vi hadde med markeringen utenfor Stortinget. Veggene er blitt for tykke. De som sitter der inne, får ikke med seg hva som skjer her ute. Selv når vi kommer helt bort til dem, mener han.

Salen kan fortelle at han var i området i fjor, og observerte reinflokker.

– Når det gjelder reinsdyr, er det rart at hun som er derfra aldri har sett reinsdyr der oppe. Kanskje hun ikke har vært der så mange ganger? Selv har jeg vært på Øyfjellet en eneste gang, i juli i fjor, og da så jeg vitterlig reinsdyr. Og fotograferte dem og filmet dem, sier han.

Her kan du se videoen Motvind-lederen tok av reinsdyrene på Øyfjellet: