Pressemelding fra OED: I løpet av det neste året skal prosjektet, som ledes av Norsk Industri og finansieres