Norges Fiskarlag frykter at utbygging av havvind i stor skala vil gjøre ubotelig skade for fiskere langs kysten. Fiskarlaget frykter et råkjør av utbygginger til havs, uten ordentlig konsekvensutredning, skriver Klassekampen. – Man