Pressemelding fra NVE:

Bakgrunnen for vedtaket er krav om justert turbinplassering , som ble satt da at Olje- og energidepartementet (OED) stadfesta MTA- og detaljplan for Haram vindkraftverk i mars 2020 . NVE har ikke vurdert ny tiltaksplan for TV-signaler og vil behandle tiltaksplanen separat.

I tillegg til justert turbinplassering for seks av totalt åtte turbiner, innebærer endringene også mindre justeringer av internveier og oppstillingsplasser, sammenlignet med tidligere utbyggingsløsning. I tillegg har NVE godkjent plan for massetak ved turbin 7.

Vilkår for godkjenning

Det er satt konkrete krav som skal ta hensyn til natur og omgivelser. Endringene er godkjent med blant annet vilkår om støy, sprengstein i forbindelse med etablering av massetak ved turbin 7 og plan for istandsetting.

Turbinplassering før (t.v.) og etter endringssøknad. Skjermdump fra NVE. Foto: NVE

Alle NVEs vurderinger for vedtaket kan leses her.