Kommentar: Mens andre konferanser som handler om kraftproduksjon er preget av tradisjonelle kraftselskaper, er disse fraværende på tirsdagens havvind-konferanse.