Aldri tidligere har det blitt inngått en større CPPA (langsigtet elkøbsaftale - corporate PPA) innen fornybar energi.