Folkemøte på Parkteateret: Er havvind Norges nye industrieventyr?

Havvind pekes på som en ny og viktig industri for Norge. EU har store ambisjoner for fornybar energi generelt og havvind spesielt. Norsk del av Nordsjøen kan bli et viktig område for å levere deler av denne kraften.

  • Hvilke rammebetingelser må på plass for å få til en ny eksport av kraft til Europa?
  • Hvordan skal vi få til en vellykket industriell satsing på havvind i Norge?
  • Hvilken rolle kan havvind ha for å bidra til utslippskutt i olje- og gassvirksomheten?

Paneldebatten arrangeres på Parkteateret Dato mandag 6. september klokken 18:00, og streames til alle som ønsker å få den med seg.

Europower stiller med debattleder for det politikere:

  • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant og 3. kandidat Oslo Ap.
  • Nikolai Astrup, kommunalminister og 2. kandidat Oslo Høyre.
  • Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og 1. kandidat Oslo SV

Før debatten holder Ingrid Lomelde fra Aker Offshore Wind og Arne Eik fra Equinor hvert sitt innlegg om havvind.

Her kan du se paneldebatten om havvind: