Vedtaket er basert på ny kunnskap fra forskning på fugl og vindkraft på Smøla, skriver NVE i en pressemelding.

Smøla vindkraftverk ble satt i drift i 2002/2005. Smøla er et viktig område for fugl. I mange år har det vært forsket på hvordan vindkraftverket påvirker fuglelivet på øya.

48 prosent reduksjon ved svartmaling

De siste årene er det publisert flere rapporter fra forskningsprosjekt om fugl og vindturbiner på Smøla. Forskere ved NINA har i lengre tid forsket på dette på Smøla, og har kunnet påvise en klar sammenheng. Europower har skrevet en rekke artikler om denne problematikken.

Forskerne påviste blant annet en 48 prosent reduksjon i registrert antall døde liryper rundt turbintårn som var malt svarte nederst, sammenlignet med hvite kontrollturbiner.

En annen studie viste at den årlige kollisjonsraten for fugl ble redusert med 70 prosent for turbiner som hadde malt et rotorblad svart sammenlignet med hvite kontrollturbiner.

Må redusere kollisjonsfaren

Til tross for denne kunnskapen har ikke en eneste vindkraftutbygger tatt seg bryet å male vindturbinene. Ingen hadde heller søkt NVE om å få lov til å gjøre dette.

I mai i fjor inviterte Norwea NINA-forskerne til dialog og svartmaling av turbiner. Kort etter svarte tidligere olje- og energiminister Tina Bru følgende da hun ble spurt om dette i Stortinget: "Dette er kunnskap vi må bygge videre på, og som kan ha betydning for hvordan konsesjonsvilkår for vindkraft utformes fremover".

Basert på den nye kunnskapen og at Smøla vindkraftverk har fått innvilget forlenget konsesjonsperiode, har NVE satt et nytt vilkår om tiltak for å redusere kollisjonsfaren mellom fugl og vindturbiner på Smøla.

Statkraft-selskapet må legge fram et forslag for NVE til avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere omfanget av kollisjoner mellom fugl og vindturbiner på Smøla.

Kan få betydning for andre

Forslaget skal inneholde en redegjørelse om avbøtende tiltak som kan bidra til å redusere omfanget av kollisjoner, samt en beskrivelse av kostnadene forbundet med de ulike tiltakene. NVE skal godkjenne tiltakene før de gjennomføres.

Kunnskapen fra disse forskningsprosjektene på Smøla vil være relevant for mange vindkraftverk i både Norge og andre land.