I sitt høringsbrev om vindkraft-skatt, gjør Skattedirektoratet det klart at de foretrekker en skattemodell som baserer avgiften