Det er stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) som i et skriftlig spørsmål