Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk fikk ikke utsatt frist for idriftsettelse, bestemte Olje- og energidepartementet fredag.

Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for Kvinesheia og Remmafjellet vindkraftverk.

Departementet omgjør samtidig NVEs vedtak om å gi Havsul I vindkraftverk utsatt frist for idriftsettelse.

Vedtakene er i tråd med Stortingets anmodningsvedtak om å ikke gi forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk utover 31. desember 2021 og energimeldingen fra 2016, hvor det ble varslet en innstramming i praksisen med forlengelse av konsesjoner etter utløpet av fristen for å delta i elsertifikatmarkedet

(©NTB)