Onsdag tok Haugaland tingrett avgjørelsen i ekspropriasjonssaken mellom Tysvær Vindpark AS og grunneierne. Grunneierne hevdet i retten at ekspropriasjonsvedtaket fra 2010 ikke er gyldig fordi Tysvær Vindpark betalte erstatning