Kraftunderskuddet i Midt-Norgehar tidligere vært på 4-8 TWh i året. Dette har også bidratt til at strømprisene tilforbrukerne i