Finnmark Kraft og deres eiere går sammen om å reetablere vindparken i Havøysund, som har levert strøm til Finnmark i nærmere 20 år. Våren 2021 starter arbeidet med å fjerne dagens