For rundt et år siden la NVE ut et kart over 43 områder de ønsket å vurdere i arbeidet med den nasjonale rammen. I dag blir