Ved første antydning til litt kjølig vær på Østlandet, så fyker strømprisen til værs. I tre driftstimer er strømprisen over 220 øre/kWh i hele Sør-Norge.

Dyrest er den fra klokka 17 når mange slår på komfyrene. Med en spotpris på 278,6 øre/kWh ender prisen på rundt 400 øre når strømmen er ferdig levert med nettleie og avgifter.

Døgnprisen i de tre prisområdene i Sør-Norge er 122 øre/kWh. For de to prisområdene lengre nord er døgnprisen 21 øre.

I den timen prisen er 278,6 øre i Sør-Norge, er prisen 21,9 øre i Midt-Norge og Nord-Norge. Strømmen koster altså 13 ganger så mye i sør.

Dyrere i naboland

Den høye timeprisen er ny rekord for Sør-Norge. Den forrige rekorden ble satt 18. oktober med 255 øre/kWh. Døgnprisen i dag er derimot ikke ny rekord. Den ble satt 19. oktober med 143 øre/kWh.

Den nordiske systemprisen ligger også svært høyt med 93 øre/kWh. (94,06 euro/MWh)

På tross av den skyhøye prisen i Sør-Norge, er det langt fra det dyreste prisområdet å kjøpe strøm. For å sammenligne med landene rundt oss, hopper vi til euro som valuta.

Mens døgnprisen i NO1 (Østlandet) er 123 euro/MWh, er prisen i Sør-Sverige (SE4) 142 euro. I Danmark er den 175 euro, mens den i Tyskland er 177 euro, og i England 188 euro/MWh.

Sør-Norge ligger imidlertid helt mot toppen i høyest timepris (281 euro). Den aller høyeste timeprisen i tilknyttede land finner vi Danmark med 300 euro.