Thema Consulting arrangerte i dag et digitalt prisseminar. Der oppsummerte partner og analytiker Marius Holm Rennesund det spesielle kraftåret 2020. Samtidig presenterte han analyser av hva kraftprodusentene kan forvente seg fremover.

– 2020 har så langt har vært et eksepsjonelt år. Det har vært ekstremt lave priser drevet av hydrologien, men også ekstreme forskjeller mellom ulike prisområder i Norden, sa Rennesund.

Som Europower skrev i juni var prisdifferansen mellom Oslo og Stockholm nesten 200 euro/MWh på det mest ekstreme.

Thema Consulting forventer at den nordiske systempris vil ende på 13-14 euro i 2020. Det er basert på spotprisen så langt i år, og forward-kontrakter ut året.

Ekstremåret 2020

Prisseminaret ble gjennomført digitalt. Fra sitt hjemmekontor orienterte Marius Holm Rennesund om Thema Consultings siste analyser. Foto: Thema Consulting

– Hydrologien har vært ekstrem så langt i år. Magasinfyllingen er i øyeblikket historisk høy med en fyllingsgrad på 94,3 prosent, mens den i uke 22 var ned mot et minimum. Kraftprodusentene visste at det var mye snø i fjellet, og produserte alt de kunne for å få vannet unna. Det førte til en evig negativ prisspiral. Produsentene måtte underby hverandre for å få lov til å produsere for å gjøre plass til alt vannet, oppsummerte analytikeren.

Men så over til fremtiden. Det Thema har gjort er mate inn historiske vær-data i en datamodell. Modellen legger til grunn den produksjons- og overføringskapasiteten som vil være på plass i 2022.

– Vi har undersøkt om 2020 har vært helt eksepsjonelt, eller om vi kan forvente lignende år fremover. Vi har gjenskapt vær og vind fra i tidligere år, og matet det inn i modellene våre. Da har vi fått en del interessante resultater, sa Rennesund.

Klar sammenheng mellom vann og vind

Grafen viser hva den nordiske systemprisen vil bli i 2022 med været fra tidligere år. Søylene avslører at årsprisen med ujevne mellomrom være 10 euro/MWh og lavere. Foto: Thema Consulting

Først det grunnleggende. Vær-simuleringene tilbake i tid viser at mye nedbør og mye vind henger sammen. Det har ikke hatt stor betydning for kraftprisene tidligere, men nå er det installert så mye vindkraft i Norden at det gir store utslag. Første halvår i år var vindkraftproduksjonen i Norden 8 TWh høyere enn første halvår i fjor.

– År som er våte, er også vindfulle. Det vil være en klar sammenheng mellom stort overskudd av vannkraft og mye vindkraft. Det gjør at nedsiden blir større. I tillegg er det en klar sammenheng mellom hydrologi og etterspørsel. I år hvor det er mye nedbør, er det ofte også lav etterspørsel, sa Rennesund.

Første halvår 2020 var det mye snø i fjellet som trakk prisen ned, men produsentene må forvente lignende utslag i årene som kommer når vindkraft og vannkraft slår hverandre i hjel.

– Kombinasjonen av faktorer vi har sett i 2020 så langt, er ganske typisk. Er det vått, er det også mye vind og lav etterspørsel. Dette gir en nedside-risiko som er ganske stor. Denne effekten vil bli sterkere jo større kraftoverskuddet er, og kraftoverskuddet kommer til å øke i årene fremover, sa Rennesund.

Priser ned mot 6-7 euro

Analytikeren ga seg ikke der, han hadde flere dårlige nyheter til kraftprodusentene.

– Simuleringene våre viser at tørre år gir små prisutslag, men i våt-år vil kraftprisen gå kraftig ned. Oppsiden i tørre år er relativ liten, da vil prisene bare ligge litt over prisen i normalår. I år med mye vann og vind kan vi få årspriser helt ned mot 6-7 euro, sa han.

Det er altså enda lavere enn i 2020, som Thema regner med ender på 13-14 euro.

– Vi kan altså forvente ekstreme pris-variasjoner i prisene fremover. Mens prisene i tørre og dyre år bare vil ligge litt over normalen, vil prisene rase ned i årene med mye vann og vind. I våte og vindfulle år kan vi havne godt under prisene vi har sett i 2020, sa Rennesund.