Denne uken har vært preget av flere strømrekorder, men lørdag faller strømprisen over hele Sør-Norge, viser Nord Pools tall for morgendagen.

Den største forskjellen skjer i NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold), som får en snau krone lavere døgnpris på 2,66 kr/kWh lørdag, ned fra 3,46 kr/kWh fredag.

Oslo-regionen går igjen marginalt ned, etter flere rekorder denne uken. I morgen koster en kilowattime i snitt 2,1 kr/kWh i NO1 (Oslo-området inkludert Innlandet og Viken), ned fra 2,33 kWh fredag.

Prisen fra Nord Pool inkluderer ikke avgifter, nettleie og eventuelle påslag fra strømselskapet. Strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

Billigst på dagen, dyrt lørdag kveld

Den dyreste strømtimen i Norge lørdag finner vi i NO2 mellom 20 og 21. Da koster strømmen 3,8 kr/kWh.

De som bor NO1, NO2 eller NO3 og flytter strømforbruket fra lørdag kveld til midt på dagen lørdag, kan spare mye. I hele Sør-Norge er timene mellom 12 og 17 godt under 2 kr/kWh.

Den billigste strømtimen er mellom klokken 14 og 15 lørdag. Da koster strømmen 1,3 kr/kWh i hele Sør-Norge (NO1, NO2, NO5).

Årsaken til at strømmen er så billig midt på dagen er sterk produksjon av solenergi på kontinentet og strømimport til NO2 fra Tyskland.

– Mange solartimer midt på dagen i Tyskland og på kontinentet fører til at strømprisen halveres i NO2, mens den går ned til en tredjedel i Tyskland i disse timene. I snitt så ligger prisnivået i NO2 litt under Tyskland. Det er eksakt energibalanse mot Tyskland i morgen, det går like mye strøm inn til NO2 som det går ut igjen, sier kraftanalytiker Olav Botnen i Volue Insight.

Fra Trondheim og nordover er strømprisen lørdag stabilt lav gjennom hele døgnet, med en snittpris på 14 øre/kWh. Det er samme prisnivå som fredag.

Regner med dyrere strømpris neste uke

Tidligere denne uken skrev Europower at prisene skulle opp i ukene som kommer, og at NO1 og NO5 vil nærme seg NO2 i prisnivå. NO2 har ligget høyere i sommer. Botnen er fortsatt klar på at prisene skal opp.

– Våre modeller opererer med en pris på strøm på yrkesdager på 3,5-3,6 kr/kWh for NO2 neste uke, på lik linje med Tyskland. Det er basert på alle værvarsler som finnes. For NO1 viser modellen 2,6 kr/kWh på yrkesdager den kommende uken, sier Botnen, og tar forbehold om at estimatet forutsetter at gassprisen ikke endres.

Gassprisene og russernes uforutsigbare håndtering av forsyningen til Europa før kommende vinter, er den viktigste driveren for strømprisene. Ut over det er det været som påvirker mest.

– Vi trenger et værskifte, sier kraftanalytiker Olav Botnen Volue Insight. Bildet er fra arkivet. Foto: Haakon Barstad

– Neste uke får vi ganske mye mindre nedbør enn hva som er normalt for Østlandet og Sør-Norge på denne tiden. Det er litt nedbør i helgen, så er det slutt. Det er betenkelig, for det betyr at strømprisen må opp i sør for å sørge for lavere eksport og mer import, påpeker Botnen.

Nedbør i september og oktober avgjør

Det mest spennende for Sør-Norges del framover, er hvor mye nedbør som kommer i tiden framover. Vi går inn i en periode hvor det normalt kommer mye regn.

– Når vi begynner å nærme oss september og oktober, så øker nedbørsnormalene kraftig. Hvis nedbøren svikter, blir det store volum som ikke kommer som normalt. September og oktober er spesielt viktige måneder for kommende vintersesong. Det som kommer etter oktober, vil ha mest relevans for neste sommer, påpeker Botnen.

– Vi trenger et værskifte. Får vi ikke det, må strømprisene i sør øke til et nivå som ligger over prisene på kontinentet for å tiltrekke oss import av strøm og fjerne eksporten ut fra Sør-Norge. Det er bare på den måten man kan kompensere for manglende nedbør, så lenge man eventuelt ikke griper inn på forbrukssiden, sier Botnen.