Regjeringen meldt i sitt forslag til statsbudsjett at de har satt av 20 millioner