Som Europower har omtalt tidligere, ønsker KrF å frita private hjem for nettleie, og i stedet finansiere nettselskapene over statsbudsjettet.

Grunntanken i forslaget er at nettleien ikke avspeiler kundenes betalingsevne, og at det derfor vil være bedre å koble det til skattesystemet.

– Dersom strømnettet i stedet blir finansiert over statsbudsjettet, vil også nettinvesteringer bli gjenstand for prioritering både opp mot hverandre og mot andre gode formål i budsjettprosessen, skrev KrF i begrunnelsen.