Rapporteringsordningen vil gjelde for kraftprodusentene i Sør-Norge fram til neste sommer.

– Vi synes dette er et fint tiltak og bidrar gjerne til at myndighetene kan følge situasjonen i markedet godt. Kraftsystemet er komplisert og et slikt tiltak vil kunne bidra til at myndighetene får bedre styringsverktøy slik at de kan ta bedre beslutninger, sier kommunikasjonsansvarlig Geir Fuglseth i Statkraft.

– Frykter dere at dere må gi fra dere data som dere ikke ønsker blir offentliggjort?

– Vi har ennå ikke full oversikt over hva denne rapporteringen innebærer.