Av de sakene som Europower Energi publiserte i januar, var det disse titlene