Som Europower har skrevet tidligere anbefaler Strømnett-utvalget å ikke sortere nettkøen etter samfunnsnytten til virksomhetene som ønsker å koble seg til.

Eksempel på kriterier som kunne vært antall arbeidsplasser, industriutvikling og reduksjon av klimagasser. Etter slike kriterier ville mest sannsynlig en hydrogen-fabrikk bli prioritert foran en bitcoin-fabrikk.

Første signal fra regjeringen er at de er enig med utvalget om at samfunnsnytte-kriterier ikke bør innføres.