1) Tatt på senga av nykommere (14. februar)

De to ferske vindkraftselskapene Njordr og Freyr har snappet opp grunneierkontrakter i både Agder og Mo i Rana, og tatt etablerte aktører på senga.

2) Vegvesenet kritiske til at NVE ikke vil vektlegge vei og infrastruktur (26. juli)

NVE mener det ikke er behov for å vektlegge for trafikk og infrastruktur i konsesjonsspørsmålet i vindkraftsaker. Statens vegvesen er sterkt uenig.

3) Disse 25 selskapene må innføre funksjonelt skille (18. januar)

Det er 25 kraftselskaper som har mellom 10.000 og 30.000 nettkunder. De må nå innføre funksjonelt skille etter at KrF gikk inn i regjeringen.

4) Funksjonelt skille for alle med mer enn 10.000 nettkunder (17. januar)

Den nye flertallsregjeringen senker kravet for funksjonelt skille fra 30.000 til 10.000 nettkunder. Samtidig går de inn for å jevne ut nettleien.

5) Dette er strømsalg-verstingene (28. februar)

Se hvilke triks de ulike strømsalgselskapene som får flest klager har spesialisert seg på.

6) De billigste varige strømavtalene (14. juni)

Europower har gått gjennom alle spotprisavtaler, og funnet de tre som er best hvis du som strømkunde ønsker en avtale som holder seg billig.

7) Samlet Hafslund Eco og Eidsiva kan være realitet før høsten (8. mars)

Styrene i Eidsiva Energi og Hafslund Eco er nå enige om avtaleutkast og prinsipper for bytteforholdet. Transaksjonen kan være klar etter sommeren.

8) Svarte turbiner begrenser fugledød, men ingen maler (29. august)

Svartmalte rotorblader og turbintårn gir betydelig færre kollisjoner med fugl, viser forskning. Likevel nøler vindkraftbransjen og myndighetene.

9) Forstår ikke at kommunen kan si nei til 114 millioner (22. mai)

Haugaland Kraft er ikke bare skuffet over at BKKs bud anbefales i kampen om nettet i Kvinnherad. De mer enn antyder at kampen var avgjort på forhånd.

10) Batteriløs lagring av solenergi (18. oktober)

Haugaland Kraft tilbyr nå et virtuelt batteri for solenergikunder. Det gjør at kundene kan lagre solenergi uten et fysisk batteri.

11) Prisen skal opp, opp - og videre opp (12. mars)

Analysebyrået Wattsight mener markedet priser årskontraktene altfor lavt. – De nærmeste årskontraktene ligger 5-6 euro for lavt, sier Olav Botnen.

12) Vanskeligst å komme inn på NMBU (25. juli)

Poengsummen for å komme inn på de mest populære studiene innen fornybar energi øker. Nåløyet er trangest hos NMBU, mens UiT er på andreplass.

13) Vil at havvinden skal subsidieres av kraftselskapene på land (18. september)

Offshore-bransjen vil ha støtte til å satse på flytende havvind. Det de ikke sier høyt er at de legger opp til at kraftbransjen på land skal sitte igjen med regningen.

14) Disse tjente mest i kraftbransjen (5. november)

Lars Helge Helvig i Norsk Vind Energi hadde høyest inntekt i 2018, mens Marius Nerbye i Elkraft økte formuen mest. Se hele oversikten over ligningstallene i kraftbransjen.

15) Så mye betaler hvert enkelt nettselskap til Statnett (13. februar)

Hvor mye Statnett krever fra det enkelte nettselskap varierer med 3 øre/kWh, eller 64 prosent.

16) Sakene kraftbransjen venter på (29. april)

Det er til enhver tid en rekke kraftsaker som ligger uavklarte i det politiske systemet. Her er en oppdatert statusoversikt over de tolv viktigste.

17) Så mye har de store økt nettleien (28. januar)

De største nettselskapene økte i gjennomsnitt nettleien med kun 0,6 prosent fra årsskiftet. Oversikten viser at det ikke er den største som er billigst.

18) Hvorfor er ikke nettleien til Hafslund mye lavere? (29. januar)

Hafslund Nett er tre-fire ganger større enn de nest største nettselskapene. Likevel er de ikke billigst.

19) NVE spionerte på tre nettselskaper (18. september)

For å avdekke hvilke sikkerhetsdetaljer som blir lagt åpent, hyret NVE inn tre studenter for å snoke rundt hos tre nettselskaper. De fant mye.

20) Medlemsopprør i Energi Norge (4. oktober)

Flere medlemmer reagerer skarpt på Energi Norges utspill om utjevning av nettleien. – Vi må vurdere vårt forhold til Energi Norge, sier konserndirektør Asgeir Aase i SFE.

21) Derfor sa det lille selskapet nei til det store (22. februar)

I syv år var Ivar Rusdal styreleder i Lyse. Så ble han styreleder i Dalane Energi. På vegne av sitt nye selskap har han takket nei til fusjonsforhandlinger med Lyse.

22) Bransjeprotest mot stoppregel (24. januar)

Mens myndighetene mener det er helt greit at elsertifikat-prisen går i null, sier investorene at de vurderer å trekke seg ut fra nordisk vindkraft.

23) Mener NVEs forslag om funksjonelt skille er i strid med loven (24. september)

Advokatfirmaet Thommessen mener at NVE går lengre enn det loven tillater i forslaget til forskrifter om funksjonelt skille.

24) Hafslunds møte med hundretusener av elbiler (29. august)

Antall elbiler har eksplodert i nettområdet til Hafslund, men bilene utfordrer ikke nettkapasiteten i nevneverdig grad. Elbil-eiere derimot, de kan være utfordrende.

25) Når en kommune vurderer å selge kraftselskapet (14. februar)

Kvinnherad kommune vurderer å selge deler av Kvinnherad Energi. De forberedende dokumentene illustrerer godt alle vurderingene en liten kommune må gjøre før et slikt valg.

26) Ferdig i Hålogaland Kraft (6. august)

En uventet mulighet har gjort at Rolf Inge Roth nå har sagt opp sin stilling som administrerende direktør i Hålogaland Kraft.

27) Lite nettselskap på toppen av lønnsstatistikken (25. februar)

Med over 2,4 millioner kroner i lønn og bonus, er Olaf Vik i lille Rakkestad Energi nummer to på listen av de best betalt nettsjefene.

28) Statnett innkasserer seieren (13. september)

I 2017 vant Statnett en sak i Høyesterett angående taksering av kraftlinjer. Det får norske kommuner merke nå.

29) Hafslunds ambisjon: 24 TWh og 1,5 millioner nettkunder (17. januar)

At Hafslund Eco har ambisjoner om å vokse er kjent. Torsdag tallfestet Finn Bjørn Ruyter ambisjonene på Pareto-konferansen.

30) Ap med massivt angrep på opprinnelsesgarantier (11. juni)

Arbeiderpartiet foreslår at norsk strømforbruk skal defineres som fornybart, helt uavhengig av kjøp av opprinnelsesgarantier. De vil dessuten redigere NVEs nettsider.