Forslaget var fremmet av Rødt og fikk støtte av Fremskrittspartiet, SV og Kristelig Folkeparti. Men det var ikke nok til å sikre flertall.

Europower omtalte saken i slutten av mars da komitéinnstillingen viste at dette ville bli utfallet.

Der ble også de små signalene om et skifte i holdningene i styringspartiene Ap og Høyre analysert. Les Europower sin kommentar her.

Hvis Rødt sitt forslag hadde blitt vedtatt, måtte regjeringen ha utredet mulighetene i inngåtte avtaler om strømutveksling for å begrense eksporten i perioder hvor fyllingsgraden er vesentlig lavere enn normalt.

Også Frp hadde fremmet et forslag om å begrense strømeksporten, men heller ikke det fikk flertall.

– Nok en gang viser regjeringspartiene at de vil fortsette med en kraftpolitikk som selger unna strømmen til utlandet uavhengig av hvor mye reserver vi har i vannmagasinene våre. Det kan bety høye strømpriser også i månedene som kommer, slik flere kraftanalytikere nå advarer mot, sier Terje Halleland (Frp).

Regjeringspartiene Ap og Sp skriver i sine merknader til forslaget at regjeringen har satt i gang flere utredninger av kraftmarkedene og satt ned en energikommisjon.