Europower har gått gjennom energipolitikken til hvert enkelt stortingsparti. Selvfølgeligheter er luket bort, vi har i stedet funnet frem punktene hvor partiene skiller seg ut og tar klare standpunkt. Linker til de andre partiene ligger i spalten til venstre.

I dag: MDG

Energieffektivisering er det gjennomgående mantraet i MDGs program. Men hvor realistisk er det å spare 13 TWh i energibruken til den norske bygningsmassen. Alle partier har hatt energieffektivisering som en politisk målsetning i årevis, men det er ikke mange TWh som har flyttet seg.

På den annen side: Når MDG får makt, har det vist seg at de bruker den effektivt. Etablering av sykkelfelt i Oslo er det tydeligste eksempelet.

Andre partier pratet i tiår om å legge til rette for sykkel i hovedstaden uten å faktisk gjøre noe, mens MDG raskt og effektivt forandret bybildet i Oslo i løpet av noen få år.

Over til kraftsaker: I valgprogrammet sier MDG ingenting av betydning om vannkraft, men markerer seg på vindkraft. Partiet var skeptisk til vindkraft på land allerede ved forrige valg, og det står de fast på. Men havvind vil de ha. Mye havvind.

Målsetningen er 30 GW installert effekt innen 2030. La oss si at havvind-turbinene vokser seg virkelig store, og hver av dem blir 15 MW. Da innebærer målsetningen at 2000 vindturbiner skal på plass i Nordsjøen i løpet av åtte år. Med nødvendig nettilknytning. Lykke til med det.

MDG vil også øke fornybarandelen i energiforbruket til 90 prosent innen 2030. I dag er andelen 53 prosent, og endrer seg bare med desimaler hvert år. Målsetningen innebærer ekstremt drastiske tiltak.

Et gjennomsnitt av siste ukes meningsmålinger gir MDG en oppslutning på 6,1 prosent og 11 stortingsrepresentanter. Holder det seg kan MDG fort ende opp i en viktig vippeposisjon, og kan forsøke å realisere ambisjonene.

Punkter i MDG sitt valgprogram:

  • Satse stort på vindkraft til havs på norsk sokkel, med mål om minst 30 GW samlet effekt innen 2030.
  • Etablere en egen støtteordning etter modell fra Storbritannia, som (…) sikrer selskapene en minimumsinntekt slik at en kan bygge ut raskt.
I partiprogrammet til presenterer MDG en svært ambisiøs havvind-målsetning med 30 GW innen 2030. Foto: MDG
  • Den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Styrke Stortingets mål om energisparing i bygg, med mål om en besparelse på 13 TWh i norsk bygningsmasse.
  • Legge til rette for energisparing (…) gjennom økte bevilgninger, økt elavgift og krav om nullenergibygg og plusshus.
  • Øke Norges fornybarmål for energiforbruk til 90 prosent innen 2030.
  • Sette mål om at Norge innen 2030 skal ha solstrøm med samlet effekt på 5 GW. Blant annet skal støtten til solceller på eksisterende bygg utvides.
  • Føre en restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land.
  • Sikre at Norges energiressurser inngår i et mangfoldig og desentralisert felles kraftmarked med resten av Europa, (…) blant annet gjennom å støtte flere sjøkabler til Storbritannia og kontinentet.
  • Prioritere naturhensyn mye høyere i vurdering av konsesjon til nye vannkraftverk og småkraftverk.
  • Jobbe for at Equinor raskest mulig omstilles til et internasjonalt grønt energiselskap og at selskapets utenlandssatsinger i fossil energi blir solgt eller avviklet.

Hele partiprogrammet til MDG kan leses her.