Som Europower har omtalt tidligere er risikoen for en skadelig vårflom stor i år, og snømengdene i fjellet er enorme.