Som Europower har omtalt tidligere er risikoen for en skadelig vårflom stor i år, og snømengdene i fjellet er enorme. Det betyr at kraftselskapene nå må forberede seg godt for å unngå de verste følgene av storflom.

Ifølge NVE er det størst sannsynlighet for flom på oransje nivå, men det er også sannsynlig med flom på rødt nivå, særlig i indre strøk i Nord-Norge,.

Ifølge Energi Norge har forsikringsutbetalinger etter flomskader nesten firedoblet seg etter 2010 og beløper seg nå til 400-600 millioner kroner årlig.