For en knapp måned siden overtok TrønderEnergi operatørskapet av Roan vindpark med 71 vindturbiner fra Statkraft.