I andre kvartal foretok Statkraft en oppskrivning av verdien på gasskraftverkene i Tyskland med 138 millioner kroner. Utsiktene fremover gjør at de i tredje kvartal har foretatt en enda større oppskrivning, altså en reversering av tidligere nedskrivning, med over 1,6 milliarder kroner.

– Det er en betydelig oppskrivning og nå har vi nærmest reversert all tidligere nedskrivning av gasskraftverkene i Tyskland, forteller konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen til Europower Energi.

Årsaken er at spark-spred, altså forskjellen mellom gass- og kraftpris, i Europa er kraftig forbedret, så lønnsomhetsbildet ser vesentlig bedre ut for Statkraft nå enn hva det gjorde for noen år siden.

– Vi gjorde en oppskrivning i forrige kvartal ut i fra det bildet vi så da, men så er markedet endret seg ytterligere og vi foretar nå en oppskrivning som er enda større enn den vi gjorde i forrige kvartal, sier konsernsjefen.

Tror på økt gasskraftproduksjon

Gasskraftproduksjonen har også økt i tredje kvartal, hvilket igjen er et resultat av høyere forskjell mellomgass- og kraftpris.

– Vi har god inntjening på gasskraftverkene i Tyskland nå som følge av større marginer og et stort produksjonsvolum. Det er også det samme bildet vi ser fremover. Vi tror på bedre marginer og mer kjøring også fremover. Det er derfor vi skriver opp verdien

Statkraft har nå produksjon ved kraftverkene Knapsack 1 og 2, som totalt har en effekt på er totalt på 1200 MW, samt ved Herdecke gasskraftverk, der de har en eierandel på 50 prosent. I tredje kvartal var den totale kraftproduksjonen ved gasskraftverkene på 2,4 TWh, mot 2,0 TWh i samme periode i fjor. Så langt i år har gasskraftverkene produsert 4,3 TWh, hele 1,2 TWh mer enn i de tre første kvartalene i 2019

I tillegg har Statkraft hatt to kraftverk i kaldreserve. Det er ingen plan om å sette disse i ordinær drift, men Statkraft har likevel gode inntekter fra disse, da gassturbinene er budt inn i tyske auksjoner som reservekraft fra oktober 2020.

– Vi får derfor løpende faste inntekter for dem som «stand by» reserve. Det betyr i praksis at de ikke lenger er i kald reserve, men at de er tilgjengelig for systemoperatøren lokalt, , forklarer Rynning-Tønnesen.

Nedskrevet en halv milliard i svensk vindkraft

Statkraft har i løpet av tredje kvartal også foretatt betydelige nedskrivninger. De fortsetter å skrive ned verdiene av svensk vindkraft.

– Den største nedskrivningen er på svensk vind. Der har vi skrevet enda mer ned nå fordi prisbildet i Norden har jo dratt seg nedover. Vi putter disse prisene rett inn i våre regneark, så der er det en betydelig nedskrivning på i overkant av en halv milliard kroner, forteller konsernsjefen.

Statkraft har skrevet ned svensk vindkraft med i overkant av en halv milliard i tredje kvartal. Her fra Stamåsen vindpark i Nord- Sverige. Foto: Mathias Kjellsson, Statkraft

Totalt i år har Statkraft da nedskrevet verdien på svensk vindkraft med 1847 millioner kroner, og i Norden foretatt nedskrivninger på 3110 millioner i vindkraft.

Allerede etter første kvartal foretok konsernet en nedskrivning av nordisk vindkraft på hele 2,55 milliarder kroner som var noen lunde likt fordelt mellom Fosen-andelen til Statkraft og selskapet vindkraftanlegg i Norrland i Sverige.

Det er forøvrig i det siste kvartalet ikke foretatt ytterligere nedskrivninger av Fosen utover de 1263 millionene Statkraft tok i andre kvartal i år 2020.