Etter at partiet gikk ut av regjering i januar, har Frp markert seg med flere forslag som angår kraftbransjen. Blant disse er Nei til NorthConnect, at vindkraft skal behandles i